Hướng dẫn tạo file đổi IP tự động cho USB 3G/4G (Dcom 3G/4G)

[Hướng dẫn ae tự tạo file batch chạy lênh reset đổi IP cho USB 3G/4G]
Chức năng để làm gì thì chắc ae chơi tạo account sẽ thấy hữu ích :P

-Bước 1: Bấm chuột phải chọn New > Text Document, mở và copy paste đoạn code bên dưới:
-------------------
@echo off
if not exist "c:\1.txt" goto :disable else goto :quit
:quit
netsh interface set interface name="Ethernet X" admin=enabled
del c:\1.txt /q
exit
:disable
netsh interface set interface name="Ethernet X" admin=Disabled
echo "NIC Disabled!" > c:\1.txt
exit
-----------------------
*Ghi chú: "Ethernet X" là tên Network mà USB 3G/4G đang kết nối, ví dụ của mình là Ethernet 15, ở Win10 cứ bấm search "View network connections" là ra.

-Bước 3: Lưu lại và đổi tên thành RESET_IP.bat (hoặc bất cứ tên gì .bat mà bạn chọn)

-Bước 4: Bấm chuột phải vào file > Creat shortcut

-Bước 5: Bấm chuột phải vào shortcut vừa tạo, chọn Properties, bấm tiếp Advanced, tick vào ô Run as administrator và OK.
*Ghi chú: file RESET_IP gốc đang ở thư mục nào thì sửa lại đường dẫn Target cho đúng.

-Bước 6: Chép ra màn hình Desktop và bấm double click vào file để reset IP ;)

AE nào lười thì tải file ở đường dẫn bên dưới giải nén ra ổ D (do mình setup sẵn ở ổ D), edit tên Ethernet cho đúng, lưu lại rồi chép file shortcut ra Desktop và chạy thôi nhá :-*

No comments:

Post a Comment