Lưu ý sử dụng Botchat làm sao để tránh vi phạm chính sách của Facebook

Dạo gần đây có nhiều anh em thắc mắc rằng Page của mình bị khóa chức năng gửi tin nhắn cho khách hàng mà hầu hết đến từ việc vi phạm chính sách mới của Facebook.
Mình viết bài này để anh em bàn luận về chính sách mới của FB tránh việc Page bị khóa gửi tin nhắn cho khách hàng vì còn nhiều bác chưa biết đến hoặc biết nhưng chưa áp dụng đúng đẫm đếm vi phạp chính sách Facebook.

Mọi thông tin mình đều dịch lại từ chính sách mà Facebook công bố:
Link trực tiếp các chính sách của Facebook: https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/policy/policy-overview

Chính sách này áp dụng cho tất cả các tin nhắn được gửi từ bên thứ 3 (sử dụng phần mềm khác để gửi tin nhắn mà không phải messenger của FB)

Dựa theo chính sách này mình có 3 điểm chính cần lưu ý sau:
I. Chính sách tin nhắn tiêu chuẩn (Standard Messeage)
Khi khách hàng tương tác nhắn tin với Page, doanh nghiệp sẽ có 24 tiếng tiếp theo để gửi tin nhắn tới khách hàng mà không bị giới hạn nội dung

II. Chính sách tin nhắn gắn thẻ (Messange Tags)
Sau 24 giờ kề từ thời điểm khách hàng tương tác nhắn tin lần cuối với Page, doanh nghiệp vẫn có thể gửi tin nhắn với khách hàng nhưng tin nhắn cần được gắn thẻ với đúng nội dung truyền tải

FB Messenger cho phép 4 loại nội dung tin nhắn tương ứng với 4 thẻ:
Xác nhận sự kiện (Confirmed Event Update)
Miêu tả: Thẻ này dùng để gửi cho khách hàng lời nhắc hoặc cập nhật về 1 sự kiện mà họ đã đăng kí
Hành động không được phép:
Nội dung chứa quảng cáo bao gồm những giao dịch, ưu đãi, phiếu giảm giá
Nội dung liên quan đến sự kiện mà khách hàng không đăng ký
Nội dung liên quan đến các sự kiện trong quá khứ
Nhắc nhở mọi người khảo sát, thăm dò ý kiến hoặc đánh giá không liên quan trong messenger

Cập nhật sau mua hàng (Post Purchase Update)
Miêu tả: Tin nhắn xác nhận với khách hàng sau sự kiện mua hàng
Hành động không được phép:
Nội dung chứa quảng cáo bao gồm những giao dịch, ưu đãi, phiếu giảm giá
Tin nhắn chào hàng, upsell
Nhắc nhở mọi người khảo sát, thăm dò ý kiến hoặc đánh giá không liên quan trong messenger

Cập nhật tài khoản (Account Update)
Miêu tả: Tin nhắn thông báo cho người dùng về thay đổi trên tài khoản hoặc mẫu form đăng kí, đăng nhập
Hành động không được phép
Nội dung chứa quảng cáo bao gồm những giao dịch, ưu đãi, phiếu giảm giá
Nội dung định kỳ như tuyên bố sẵn sàng, hóa đơn đáo hạn, danh sách công việc mới
Nhắc nhở mọi người khảo sát, thăm dò ý kiến hoặc đánh giá không liên quan trong messenger

Nhân sự tư vấn (Human Agent)
Thẻ này mới áp dụng nội bộ, chưa áp dụng ra bên ngoài nên mình không miêu tả thêm

III. Thông báo một lần (OTN)
Đây là chức năng nếu khách hàng bấm vào nút nhận thông báo, doanh nghiệp có thể gửi thông báo lại 1 lần cho khách hàng mà không bị giới hạn nội dung (thời gian cho phép gửi lên tới 1 năm)

Do đó khi chọn gửi tin từ Manychat bạn nên lưu ý đặt các tag phù hợp và nội dung chú ý để gửi tin nhắn với khách hàng ngoài vùng 24h an toàn:
Nội dung gửi tin nhắn phải liên quan đến tag gắn cho tin nhắn
Nội dung nhẹ nhàng tránh quảng cáo quá lố khiến khách hàng block
Facebook luôn theo dõi tỷ lệ chặn tin nhắn của các trang, nếu Page nào có tỷ lệ khách hàng chặn nhận thư sau các tin đó cao bất thường Facebook theo dõi và gửi cảnh báo về chủ Page. Bạn cần chú ý theo dõi tỷ lệ chặn trang của mình

Vì thế mọi người nên hạn chế gửi nhiều, gửi các nội dung gây khó chịu, khiến khách hàng block. Khi khách hàng đã nhắn tin lại sau khi mình gửi tin cho khách, mình sẽ lại được tương tác không giới hạn với khách.

No comments:

Post a Comment